Wat is Mfn-registermediator?

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die voldoet aan de voorwaarden van de Mediators Federatie Nederland.  Dit is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediator die...

Wat is exit-mediation?

Als beide partijen er voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan kan er gekomen worden tot een exit-mediation.  Bij een exit-mediation spreken partijen samen af onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als jij kiest voor een...

Wanneer is mediation mogelijk?

Mediation is mogelijk als jullie beiden tot een oplossing willen komen via mediation. Voor mediation geldt een inspanningsverplichting. Je zult ook zelf je best moeten doen om tot een oplossing te komen. Bij mediation gaat het er minder om wie juridisch gelijk heeft,...

Wat is een voordeel van mediation?

Een voordeel van mediation is dat de zaak vaak sneller is opgelost. Ook houdt je de oplossing in eigen hand. Verder blijft de relatie vaak beter omdat je niet tegen elkaar hoeft te gaan strijden bij de rechter. Het is dan ook vaak goedkoper dan bij een procedure waar...

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een neutrale derde...