ontslag op staande voet

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Als je te maken hebt met een ontslag op staande voet, dan is het van belang snel juridische hulp in te schakelen. Een ontslag op staande voet is aan strikte regels in de wet gebonden. Het is het zwaarste middel om tot een ontslag te komen en je werkgever zal dan ook een goed verhaal moeten hebben om het ontslag op staande voet in stand te kunnen laten.

Om een ontslag op staande voet te vernietigen, moet er binnen twee maanden na het gegeven ontslag op staande voet een verzoekschrift tot vernietiging worden ingediend bij de kantonrechter. Er kan gevraagd worden om te komen tot een herstel van de arbeidsovereenkomst of tot een schadevergoeding.

Een ontslag op staande voet heeft meer gevolgen dan alleen het ontslag. Zo bestaat er bij een ontslag op staande voet geen recht op een WW uitkering. Verder krijg je als werknemer vaak te maken met een strafrechtelijke aangifte en mogelijk een vervolg bij politie of justitie. Voor dat deel kan je ook bij mij terecht door mijn jarenlange ervaring in het strafrecht.

In veel gevallen wordt er alsnog een regeling gesloten. Immers, niemand zit te wachten op jarenlang procederen met alle risico’s en kosten. We zullen dan ook samen bespreken en onderzoeken of een regeling aan de orde kan zijn.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.