Wanneer schakel je mijn hulp in?

Mediation is een manier om samen met een ander tot een oplossing te komen.

Mediation is met name geschikt in situaties waar partijen elkaar in de toekomst nog tegen zullen komen. Mediation kan alleen vrijwillig plaatsvinden. Beide partijen moeten willen om via mediation tot een oplossing te komen. Er geldt ook een inspanningsverplichting.

De mediator helpt de partijen om samen een oplossing te vinden. Dat doet de mediator als procesbegeleider. De mediator is een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Mediation gaat via een gestructureerd proces. Eenvoudig gezegd bestaat het uit de volgende fasen:

Voorbereidings-fase, intake-fase, inventarisatie-fase, onderhandelings-fase, afsluitings-fase

Uiteindelijk lossen de partijen samen het geschil op.

Ik werk ook als mediator en ben ingeschreven bij het MfN-register. Dat betekent dat ik als mediator werk onder de voorwaarden en het reglement zoals het MfN die heeft bepaald.

Bij het aangaan van een mediation, ontvangen partijen de volgende documenten:

-de mediation-overeenkomst;

-het reglement van het MfN;

-de gedragsregels voor MfN-mediators;

-de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden;

Zie voor meer informatie de link: www.mfnregister.nl

Bij de start van de mediation worden eerst de mediation-overeenkomst ondertekend.

Daarna wordt besproken waar het over gaat, wat er speelt en hoe het opgelost kan worden.

Dit gebeurt via een gestructureerd proces.

De uitkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

Bij een gevonden oplossing, wordt dit neergelegd in een overeenkomst. Die is rechtens geldig.

Boek hier je mediation afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Voorbereidings-fase
  2. Intake-fase
  3. Inventarisatie-fase
  4. Onderhandelings-fase
  5. Afsluitingsfase