Iedereen kan te maken krijgen met een strafzaak. Het gaat niet alleen om grote zaken zoals zware mishandeling en doodslag, maar ook ongevallen in het verkeer bijvoorbeeld kunnen tot een strafzaak leiden. Een klein moment van onoplettendheid kan je tot een strafzaak brengen. Van belang is dat je dan de rechtsbijstand hebt van iemand die kennis en ervaring heeft in strafzaken. Ik sta mensen al bijna 20 jaren bij in strafzaken.

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Als je een dagvaarding hebt ontvangen en moet voorkomen bij de rechter. Of als je een brief ontvangen hebt over een schikking. Of als je verdachte bent.

Heb jij een dagvaarding ontvangen?

Met een dagvaarding wordt je opgeroepen voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat waarvan jij wordt verdacht. De Officier van Justitie stelt deze op.Hoe nu te handelen? Neem eerst contact met mij op.  Dan zal ik eerst het dossier gaan opvragen en we zullen samen over de stukken spreken. We maken een plan van aanpak en bereiden de zitting voor.  We bespreken of het nodig is nog getuigen te horen of om andere verzoeken in te dienen. Ook zal ik voor jouw belang pleiten bij de rechter.

Het kan zijn dat jij moet voorkomen bij de Politierechter. Een politierechter is een alleen rechtsprekende rechter. Het kan ook zijn dat je moet voorkomen bij de Meervoudige Strafkamer. Dan zal de zaak behandeld worden door 3 rechters.

Raadkamer

Ook als je geen verdachte bent kan je te maken krijgen met het strafrecht. Zijn spullen van jou in beslag genomen en wil je deze terug ontvangen? Dan kan er een klaagschrift worden ingediend tot teruggave van in beslag genomen goederen. Daar oordeelt de raadkamer over.

De raadkamer beslist over verzoeken die door de Officier van Justitie, verdachten of belanghebbenden worden ingediend. Het zijn meestal gesloten zittingen (niet openbaar).

De rechtbank zal de indiener van het verzoek horen en op een zitting behandelen. Er wordt hoor en wederhoor toegepast. Het gaat vaak om beslissingen die te maken hebben met de voorlopige hechtenis. De raadkamer oordeelt bijvoorbeeld over de gevangenneming en over verzoeken tot opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis. Ook oordeelt de raadkamer over verzoek tot teruggave van in beslag genomen goederen en over schadevergoeding wegens onterechte ondergane hechtenis.

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris (RC) is een rechter die toezicht houdt op voortgang en de rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek. Het opsporingsonderzoek staat onder leiding van de Officier van Justitie. De rechter-commissaris kan getuigen horen, kan toestemming geven aan de politie en het Openbaar Ministerie om bepaalde opsporingsmethoden in te zetten en kan beslissen over de vordering tot inbewaringstelling van de verdachte. Ook kan je de rechter-commissaris vragen om een voorlichtingsrapportage op te laten maken over de verdachte en kan hij een psychiatrisch rapport aanvragen.

Klacht niet vervolgen

Heb je aangifte gedaan van een strafbaar feit en is de zaak geseponeerd? Ben je het niet eens met de seponering? Wat kan je dan doen?Dan kan er een art. 12 Sv procedure starten door mij als advocaat. Die procedure behandelt het gerechtshof. In een verzoek wordt dan opgeschreven waarom het niet juist is dat er tot een seponering is gekomen en wordt gevraagd te besluiten alsnog te vervolging over te gaan. Het gerechtshof kan naar aanleiding van de klacht besluiten dat de verdachte alsnog vervolgd moet gaan worden.

Meer weten over het Openbaar Ministerie?

Wil je meer weten? Op de website van het Openbaar Ministerie, zie www.om.nl vind je veel informatie over strafrecht. Je ziet daar wat de richtlijnen zijn voor strafeisen voor bepaalde feiten. Ook vind je veel uitleg over wat het Openbaar Ministerie doet.

Boek hier je strafrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.

Meer over