Geen loon meer krijgen

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Het komt regelmatig voor dat een werknemer geen loon meer krijgt. Dat kan te maken hebben met financiële problemen van je werkgever. Als werknemer heb je dan een loonvordering. Ook heeft de werknemer recht op een wettelijke verhoging over het achterstallige loon en op de wettelijke rente. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk alsnog je salaris betaald krijgen.

Als werknemer is het van belang dan snel de hulp in te schakelen van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Van belang is te weten dat het UWV een loongarantieregeling kent. Die kan aan de orde komen als de werkgever te maken krijgt met een faillissement. Door de loongarantieregeling betaalt het UWV vanaf de datum van het faillissement de lonen van het failliete bedrijf en achterstallig salaris van de werknemers. Let op, er gelden wel allerlei voorwaarden voor de loongarantieregeling van het UWV.  Zo geldt de regeling voor loon over een periode van 13 weken voorafgaande aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.