discriminatie

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Op je werk kan je te maken krijgen met discriminatie. Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Dat is verboden bij wet.

Denk daarbij aan de Algemene Wet gelijke behandeling (AWGB) of de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). De wetgeving over gelijke behandeling verbiedt onderscheid tussen mensen op de volgende gronden:

-geslacht en transseksualiteit

-ras

-leeftijd

-nationaliteit

-godsdienst en levensovertuiging

-seksuele gerichtheid

-burgerlijke staat

-handicap of chronische ziekte

-arbeidsduur

-vast of tijdelijk arbeidscontract

Soms is het nodig dan een advocaat in te schakelen die voor je opkomt en een beroep doet op je rechten. Het kan ook nodig zijn dat er een procedure voor je gestart wordt bij het College voor de Rechten van de Mens.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.