Bedrijfsongeval

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Krijg jij tijdens het werk een ongeluk? Is er sprake is van een bedrijfsongeval waarbij de zorgplicht niet is nagekomen? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade.

Jij moet bewijzen dat je schade hebt geleden. De werkgever is niet aansprakelijk als hij zijn zorgplicht is nagekomen. Of als de schade niet komt door het bedrijfsongeval.

Soms moet de werkgever bewijzen dat de schade niet door het ongeval komt. Ook kan de werkgever stellen dat het ongeval de schuld is van de werknemer. De werkgever kan aangeven dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van jou als werknemer. Het is vaak lastig voor een werkgever om dat te bewijzen.

Het komt ook voor dat de zorgplicht en aansprakelijkheid aan de orde komt bij medewerkers die niet in dienst zijn. Denk aan uitzendkrachten of vrijwilligers.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.