Wanneer schakel je mijn hulp in?

Het is al vervelend genoeg als jij ziek thuis bent. Er komen dan ook veel vragen op je af. Ziek zijn is voor niemand leuk.

Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte, een handicap of bijvoorbeeld letsel als gevolg van een ongeval je werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen.

Soms zijn er vragen over de hoogte van loon, re-integratie of je rechten en verplichtingen bij ziek zijn. Deskundige rechtsbijstand is dan nodig.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.