ontbinding arbeidsovereenkomst

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan alleen door de rechter.

Er kan bij de rechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend op grond van :

-frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen

-disfunctioneren

-verwijtbaar handelen of nalaten

-werkweigering

-verstoorde arbeidsrelatie

-een andere grond, die zodanig is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet gevergd kan worden

-een cumulatiegrond (vanaf 1 januari 2020), dat is een combinatie van meerdere gronden

De werkgever moet iedere grond die hij aanvoert volledig onderbouwen.

De kantonrechter ontbindt de overeenkomst als er aan minimaal 1 ontslaggrond volledig is voldaan.

Vanaf 1 januari 2020 zal het ontslag makkelijker worden door de mogelijkheid van het combineren van gronden.

De werknemer kan verweer voeren tegen het verzoek.

Daarna zal er een mondelinge behandeling komen bij de rechter.

Enkele weken later volgt de uitspraak.

De rechter zal normaal gesproken bij een ontbinding wel een transitievergoeding toekennen aan de werknemer.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.