billijke vergoeding

Wanneer schakel je mijn hulp in?

De rechter kan in een uitzonderlijke situatie een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. Een billijke vergoeding is een extra vergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer heeft recht op een billijke vergoeding bij een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Hierbij kan worden gedacht aan een werkgever die een onwerkbare situatie veroorzaakt door discriminatie of intimidatie. Ook kan dit aan de orde komen als er sprake is van ernstig verzuim van re-integratieverplichtingen of wanneer de ziekte van de werknemer het gevolg is van onvoldoende arbeidsomstandigheden door de werkgever.

De billijke vergoeding is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Bij de hoogte van de billijke vergoeding moet de werknemer gecompenseerd worden voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Er kan bij deze vergoeding wel rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder een arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.