deskundigenoordeel UWV WERKbedrijf

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Als je een tijd ziek bent, krijg je te maken met een stappenplan bij ziekte. Je krijgt te maken met:

-een probleemanalyse;

-een plan van aanpak;

-voortgangsgesprekken met de werkgever;

-een eerstejaarsevaluatie;

-een eindevaluatie;

-een re-integratieverslag.

Re-integratie is een zaak tussen werkgever en werknemer. Soms loopt het niet goed en loopt de re-integratie vast.  Of je komt er samen niet meer uit met je werkgever. Je kunt het UWV WERKbedrijf vragen om een onafhankelijk en deskundige oordeel te geven over de situatie. Dat heet een deskundigenoordeel.

Het UWV WERKbedrijf zal een oordeel afgeven over de volgende situaties:

-Kan ik mijn eigen werk volledig doen?

-Heb ik genoeg gedaan aan de re-integratie?

-Is het aangepast of eigen werk dat ik moet doen passend voor mij?

-Heeft mijn werkgever genoeg gedaan aan re-integratie?

-Kan mijn ziekteverzuim verminderen binnen 26 weken als mijn werk wordt aangepast?

-Kan ik in een andere passende functie worden geplaatst eventueel door scholing?

Het deskundigenoordeel is een oordeel, geen advies. Het kan je helpen bij een terugkeer naar het werk. Ook kan het helpen als de werkgever loon inhoudt. Bij het instellen van een loonvordering bij ziekte bij de rechter heb je een deskundigenoordeel nodig. Ook kan het helpen als je wel kunt werken maar de werkgever jou niet laat werken.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.