ontslagaanvraag uwv werkbedrijf

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Als je werkgever jou wil ontslaan, kan hij een ontslagaanvraag indienen bij het UWV WERKbedrijf.

Die procedure kan gevolgd worden als het gaat om een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever kan dan voor ontslag op deze gronden toestemming vragen aan het UWV WERKbedrijf. Dit is aan strikte regels gebonden en de werkgever moet aantonen dat hij hieraan heeft voldaan.

Als werknemer kan je verweer voeren tegen de ontslagaanvraag en aangeven waarom jij het niet eens bent met de ontslagaanvraag. Het UWV WERKbedrijf beoordeelt alle argumenten en neemt daarna een besluit.

De behandeling van een complete aanvraag bij het UWV WERKbedrijf duurt ongeveer 4 weken.

Als de werkgever een ontslagvergunning heeft gekregen en de arbeidsovereenkomst met jou heeft opgezegd, dan kan je als werknemer binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een procedure starten bij de kantonrechter. Je kunt dan vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst of een vergoeding vragen.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.