Getuigschrift

Wanneer schakel je mijn hulp in?

De werkgever moet op jouw verzoek een getuigschrift afgeven bij het einde van het dienstverband. Daarin staat de aard van de verrichte werkzaamheden, de duur van de arbeidsovereenkomst, de wijze waarop jij dit hebt gedaan en eventueel de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Een juist getuigschrift is voor een werknemer van belang voor het vinden van een nieuwe baan.  Het is dan ook belangrijk dat een getuigschrift zorgvuldig wordt opgesteld.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.