Natuurlijk wil je van tevoren weten wat de kosten zijn bij het inschakelen van juridische hulp.

Ik zet hieronder voor jou op een rij wat jij kunt verwachten.

Gratis kennismakingsgesprek

Ons eerste contact van 10 minuten is gratis. Tijdens dit gratis gesprek maken we kennis en bespreken we kort je probleem. Je bent tot niets verplicht.

Oriënterende afspraak van 45 minuten

Wil jij graag dat er verder naar het probleem gekeken wordt en dat er ruimte is het dieper te bespreken? Maak dan een afspraak voor een 45 minuten gesprek. Dat kost EUR 125,00 excl. BTW.

Kostenvergoeding via jouw rechtsbijstand verzekering

Als jij een rechtsbijstand verzekering hebt, en er moet een procedure komen, dan bestaat vaak de mogelijkheid tot het inschakelen van een advocaat naar keuze. Er volgt dan contact met jouw rechtsbijstand verzekering en er worden afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten. Ook kan het zijn dat je recht hebt op een second opinion van een advocaat naar keuze. Je kunt altijd informeren naar de mogelijkheden hierover bij mij en dan kunnen wij samen nagaan wat mogelijk is.

Fixed fee/ vaste prijs afspraak

Voor sommige zaken kunnen we een betaalafspraak maken. Je weet dan vooraf wat de totale kosten zullen zijn voor mijn werkzaamheden. Hoe hoog dit bedrag is zal onder meer afhangen van het belang van de zaak en de inschatting van de hoeveelheid tijd die nodig is.

Het is ook mogelijk om een lager uurloon af te spreken en daaraan een resultaatsafspraak te maken. Dat betekent dat hoe beter het resultaat zal zijn, hoe meer vergoeding dan voor de werkzaamheden zal worden betaald.

Heb je hier vragen over, neem dan contact met mij op.

Uurtarief

Het is mogelijk dat ik mijn werkzaamheden op uurtarief aan jou zal doorbelasten. Mijn standaard uurtarief is EUR 225,00 exclusief 21 % BTW. Je ontvangt dan periodiek, meestal maandelijks, een factuur. Soms wordt een aangepast uurtarief afgesproken. Het uurtarief kan variëren afhankelijk van het soort zaak en het belang. Ook kan een resultaat vergoeding worden afgesproken.

Pro deo: gesubsidieerde rechtsbijstand

In sommige zaken kan ik jou op pro deo basis bijstaan. Dat kan alleen als je onder een bepaalde inkomensgrens en vermogensgrens zit. Als daar recht op is, dan ben jij voor mijn werkzaamheden alleen de eigen bijdrage verschuldigd die de Raad voor Rechtsbijstand oplegt.

Op de website www.rvr.org lees je alle voorwaarden die gelden voor gefinancierde rechtsbijstand. Een toevoeging wordt steeds in voorwaardelijke zin verleend. Achteraf wordt door de Raad voor Rechtsbijstand opnieuw naar het resultaat gekeken. Is teveel resultaat ontvangen (de helft van het heffingsvrije vermogen), dan wordt de toevoeging ingetrokken en worden de werkzaamheden alsnog met terugwerkende kracht tegen het uurtarief in rekening gebracht.

In strafzaken vindt verhaal plaats na een onheroepelijke verooordeling als er sprake is van voldoende inkomen en vermogen volgens de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit is van belang voor mensen die via de rechtbank of het Openbaar Ministerie een last toevoeging ontvangen. Na een onherroepelijk veroordeling en bij voldoende inkomen en vermogen, zal het aan de advocaat betaalde bedrag door de Raad voor Rechtsbijstand op de klant worden verhaald.

Op de website www.rvr.org kan je zelf nagaan hoe hoog de eigen bijdrage voor jou zal zijn. Ik kan jou daar ook bij helpen als jij hier vragen over hebt of hulp bij nodig hebt.

Soms is het nodig dat mensen een peiljaarverlegging aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand toetst bij de aanvraag het inkomen van twee jaren terug. Als het inkomen of vermogen in het jaar van de aanvraag aanzienlijk lager ligt dat twee jaren eerder, dan kan een peiljaarverlegging worden aangevraagd naar het jaar van de aanvraag.

Ik sta mensen niet in alle zaken op toevoegbasis bij. Ik doe een aantal zaken per jaar op toevoegbasis.

Boek hier je afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.