zorgplicht werkgever

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Jouw werkgever heeft een zorgplicht. Dat betekent dat hij:

-moet zorgen dat er een veilige werkomgeving is;

-zoveel mogelijk moet voorkomen dat jij ziek wordt of een ongeval krijgt;

-jou goede instructies moet geven;

-toezicht moet houden;

Is er sprake is van een bedrijfsongeval, waarbij de zorgplicht niet is nagekomen? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.