ziekte en re-integratie

Wanneer schakel je mijn hulp in?

De wet regelt dat je de eerste twee jaren vanaf het ziek zijn een groot deel van je salaris krijgt doorbetaald.  Hier zijn uitzonderingen op mogelijk. Tijdens ziekte zijn de werkgever en werknemer verplicht om moeite te doen om de herstelperiode te bespoedigen. Dat heet het re-integratie traject.

Ben je langdurig ziek, dan treden na twee jaren de regelingen van de arbeidsongeschiktheid in werking. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Hiervoor word je gekeurd door een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV WERKbedrijf. Zij bepalen of en voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. De arts beoordeelt je arbeidsbeperkingen en de arbeidsdeskundige bepaalt welk soort werk je nog zou kunnen doen. Ben je minstens 35 % arbeidsongeschikt, dan heb je recht op een WIA-uitkering.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.