strafmediation

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Bij mediation in het strafrecht gaan de partijen samen met elkaar in gesprek over het voorval. Het gaat dan om het slachtoffer en de verdachte. Als het lukt worden er samen afspraken gemaakt die bijdragen aan een oplossing van het conflict. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de schade en het herstel. Dat doen zij onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator.

De politie, Officier van Justitie en de rechtbank kunnen de zaak aanmelden bij het mediationbureau van de rechtbank. Elke rechtbank heeft een mediationbureau. Ook de (advocaat van) de verdachte of (de advocaat van) het slachtoffer kan mediation voorstellen.

Als er in mediation tot een oplossing wordt gekomen, dan zal daarmee rekening worden gehouden in het verdere beloop van de strafzaak.

Er zijn vooralsnog geen kosten verschuldigd voor partijen voor strafmediation na verwijzing door het mediation bureau. De kosten worden nu nog door de overheid gedragen als proef voor strafmediation.

Boek hier je strafmediation afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Voorbereidings-fase
  2. Intake-fase
  3. Inventarisatie-fase
  4. Onderhandelings-fase
  5. Afsluitings-fase