schadevergoeding

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Het komt voor dat de werkgever de werknemer aansprakelijk stelt voor geleden schade. Die schade zou dan veroorzaakt zijn door de werknemer.

De hoofdregel is dat de werkgever geen schadevergoeding van de werknemer kan eisen en dat de werknemer niet aansprakelijk is voor schade. Dat geldt voor verschillende soorten schade. Het kan gaan om schade die de werkgever zelf loopt (door bijvoorbeeld een botsing met een bedrijfsauto)  of schade die een derde loopt (bijvoorbeeld door een fout van de werknemer).

Soms is een werknemer wel aansprakelijk voor schade.  Dat kan zo zijn als de werknemer de schade opzettelijk heeft veroorzaakt of wanneer de werknemer bewust roekeloos is geweest. Ook kunnen de omstandigheden van het geval bepalen, mede gelet op de aard van de arbeidsovereenkomst, dat de werknemer een schadevergoeding moet betalen aan de werkgever.

Boek hier je arbeidsrecht afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.