Als beide partijen er voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan kan er gekomen worden tot een exit-mediation.  Bij een exit-mediation spreken partijen samen af onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als jij kiest voor een gespecialiseerde arbeidsrecht mediator, dan kan deze op verzoek van beide partijen, ook duidelijkheid geven over de juridische consequenties van keuzes.