Second opinion over oordeel bedrijfsarts?

Second opinion over oordeel bedrijfsarts?

  Je bent ziek. De bedrijfsarts heeft je al gesproken en een oordeel en advies gegeven. En daar ben jij het als werknemer niet mee eens. Wat dan? Is er een recht op een second opinion over het oordeel van de bedrijfsarts? Allereerst, wanneer ben je ziek voor de...
Medezeggenschap in de onderneming

Medezeggenschap in de onderneming

Medezeggenschap in de onderneming is iets waarmee alle ondernemers met personeel te maken hebben. In sommige gevallen moet een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. Wat zijn de regels? Waarom een OR of PVT? Een OR of PVT is een...
Termijnen in arbeidszaken

Termijnen in arbeidszaken

Termijnen in arbeidszaken In arbeidszaken gelden termijnen. Een termijn betekent dat binnen een bepaalde tijd een vordering of verzoek bij de rechtbank moet zijn ingesteld. Soms is dat op straffe van verval. De termijn kan dan niet gestuit worden en is dan dwingend...
Vakantiegeld in corona tijd

Vakantiegeld in corona tijd

Hoe zit het met vakantiegeld in Corona tijd? Wat zijn de regels rondom het vakantiegeld? En hoe zit het nu in Corona tijd? De meest gestelde vragen zet ik in deze blog op een rijtje. Welke wet is van toepassing? In de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is...
Kan je verlof intrekken?

Kan je verlof intrekken?

Kan je als werknemer verlof weer intrekken? Deze vraag kreeg ik van een werknemer. Hij wilde zijn geplande verlof weer intrekken vanwege de Corona situatie. Op vakantie gaan kon toch niet en daarom wilde hij liever werken. Daar is begrip voor op te brengen. Zijn...
Faillissement en transitievergoeding

Faillissement en transitievergoeding

Faillissement en transitievergoeding. Wat nu? Krijg je als werknemer te maken met een faillissement van je werkgever? Hoe gaat het dan? En wat betekent het voor jouw opgebouwde transitievergoeding? Wanneer gaat een bedrijf failliet? Als er schulden zijn in de...