Onrechtmatige concurrentie

Mag je stiekem een gesprek opnemen op je werk?

Het stiekem opnemen van een gesprek op het werk komt veel voor.

Soms heb je als werknemer het gevoel van onheil op je werk. Een functioneringsgesprek waar jij je zorgen over maakt, een dreigend ontslag gesprek of een gesprek met meerdere mensen tegenover jou alleen. Je kunt dan denken dat het een goed idee is het gesprek op te nemen. In de praktijk gebeurt het vaak. Soms weet alleen jij van de opname.

Het kan gebeuren dat de arbeidsrelatie verder verstoord raakt. Het kan zelfs gebeuren dat op enig moment een procedure onvermijdelijk is en de rechter er aan te pas moet komen. Het stiekem opnemen van een gesprek kan dan weer een rol gaan spelen. Immers, jij als werknemer bespreekt het natuurlijk met je advocaat. Vaak wordt ook een stiekem opgenomen gesprek in een procedure ingebracht. Hoe oordeelt de rechtspraak?

Uitspraak kantonrechter Noord-Holland 28 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9600

Recent kwam het heimelijk opnemen van een gesprek met de leidinggevende aan de orde bij de rechtbank Noord-Holland.

De kantonrechter oordeelde dat “het heimelijk opnemen van een gesprek met de leidinggevende is toegestaan, mits de werknemer desgevraagd antwoordt dat hij de opname heeft gemaakt “.

Tussen de werkgever en werknemer ontstond een geschil over het wel of niet mogen opnemen van een functioneringsgesprek.

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer niet verwijtbaar had gehandeld door het gesprek stiekem op te nemen.

De werkgever daarentegen had wél verwijtbaar gehandeld door in plaats van het verbetertraject verder vorm te geven, aan te sturen op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Er werd een billijke vergoeding aan de werknemer toegekend van EUR 25.000.

De link naar de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland van 28 oktober 2021 vind je hier.

Eerdere rechtspraak

Deze uitspraak past in lijn met de eerdere rechtspraak.

Zo is geoordeeld dat onrechtmatige (verkregen) bewijs in civiele procedures toelaatbaar is, tenzij bijkomende omstandigheden (zie het Achmea arrest van HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942).

Onrechtmatig verkregen bewijs wordt niet snel uitgesloten door de rechter.

Verder oordeelde de Hoge Raad in het eerdere Driessen/ Van Gelder-arrest (HR 16 oktober 1987, ECLI:NL:PHR: 1987:AC9997) dat openbaarmaking van de vastlegging van een heimelijk opgenomen telefoongesprek aan de rechter geen inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ook werd het niet om een andere reden onrechtmatig bevonden.

Conclusie

Kortom, ben je er als werkgever van bewust dat een gesprek kan worden opgenomen.

Het opnemen van gesprekken op het werk komt steeds meer voor.  In de arbeidsrechtpraktijk  komt naar voren dat onrechtmatig (verkregen) bewijs maar zelden terzijde wordt gelegd.

Tip

Wil je meer zekerheid over een mogelijke opname van een gesprek, dan vraag het vooraf aan de werknemer of er een opname wordt gemaakt. De kantonrechter in Noord-Holland oordeelde dat de werknemer een opname wel moet bevestigen als hem daarover een vraag wordt gesteld.

Heb je nog vragen hierover of over jouw arbeidskwestie, neem dan contact met mij op om een afspraak te maken. Een afspraak kan je zelf 24/7 online maken via mijn website.

Heb je te maken met ontslag of een vaststellingsovereenkomst, dan help ik jou graag verder.

Vaststellingsovereen-

komst check?

Heb je zelf te maken met een vaststellingsovereenkomst en wil je die graag door mij laten toetsen op 30 onderdelen? Dan kan je daarvoor hier een boeking doen.

Ik luister naar jouw verhaal, bestudeer de van belang zijnde documenten en binnen 48 uren heb je mijn bevindingen op schrift ontvangen. Je weet dan waar je staat en ik geef je ook tips hoe verder te gaan.