“Water bij de wijn doen” is wel de meest bekende manier om tot een oplossing te komen met een ander. Daarbij kan je denken aan het verschil delen in een onderhandeling. Het bereiken van een compromis komt veel voor in onderhandelingen.

Niemand zit graag in een conflict. De meeste mensen willen dat graag opgelost hebben. Een manier om dat te doen is de inzet van mediation.

In mediation kan er op verschillende manieren tot een (volledige) oplossing worden gekomen. Daarover gaat deze blog.

Een aantal manieren om in mediation tot een oplossing te komen staan hieronder genoemd.

De WIN-WIN oplossing

Met deze oplossing wordt meer dan een 100 % oplossing bereikt. In deze situatie wordt aan ieders belang meer dan volledig voldaan.

Een pragmatische oplossing

Er is niet aan alle belangen volledig voldaan, maar de oplossing is goed genoeg om door iedereen geaccepteerd te worden.

Toegeven of laten zitten

Een partij geeft toe aan de wensen van de ander. Dat kan om verschillende redenen zijn. Soms wordt door het horen van het verhaal van de ander ingezien dat het eigen perspectief niet (helemaal) juist was. Het kan ook zijn dat de positie van een van de partijen niet heel sterk is en dat daarom wordt toegegeven. Soms is het geschilpunt er niet meer als de relatie inmiddels is hersteld.

Compromis

Voor een deel van de geschilpunten is een oplossing bereikt. Voor het deel dat nog open staat wordt een compromis bereikt. Partijen maken een verdeling van openstaande punten en lossen deze op door bijvoorbeeld het verschil te delen. Partijen doen allebei “water bij de wijn”.

Beslissen op basis van objectieve criteria

Het is mogelijk een derde in te schakelen die gevraagd wordt een aantal objectieve criteria aan te geven en partijen vervolgens daarover te laten kiezen.

Beslissen op basis van belangen

Er kan een lijstje worden gemaakt met de gezamenlijke en individuele belangen. Afgesproken kan worden dat dit lijstje aan een derde wordt gegeven met het verzoek om een optimale oplossing voor te stellen op basis van deze belangen.

Tussenoplossing

Verder is het mogelijk dat partijen tot een tussenoplossing komen.

Daarbij kan gedacht wordt aan een overeenstemming op proef.

Ook is het mogelijk dat partijen afspraken maken over hoe er over het geschil verder beslist wordt. Partijen komen dan tot een procedurele oplossing.

Weet

Van belang is nog te noemen dat partijen in een mediation pas gebonden zijn aan een bereikte overeenstemming als dat in een vaststellingsovereenkomst is opgenomen en is ondertekend.

Meer weten over mediation?

Kijk dan eens op de website van het Mfn. De link vind je hier.

Wil je een afspraak maken voor mediation?

Wil je een afspraak maken voor mediation? Neem dan gerust contact op. Hier kan je een afspraak maken voor een eerste gratis telefonisch contact.

Een afspraak is mogelijk op kantoor met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Ook videobellen is mogelijk.