Onrechtmatige concurrentie

Vaststellings-overeenkomst en concurrentie

In een vaststellingsovereenkomst staat vaak een afspraak over concurrentie. Of over een eerder geldend concurrentiebeding. Dat heeft gevolgen voor de toekomst.

Tip

Laat je vooraf adviseren door een arbeidsrecht advocaat om problemen achteraf te voorkomen.

Voorstel

Veel werknemers die te maken krijgen met ontslag, krijgen een voorstel door de werkgever aangeboden. Dat voorstel wordt dan vaak een vaststellingsovereenkomst (vso) genoemd.

In de vso staan afspraken die gemaakt worden om met wederzijds goedvinden te komen tot een einde van de arbeidsovereenkomst.

Een concurrentiebeding speelt daarbij regelmatig een rol. Ook achteraf kan concurrentie een rol spelen. Zeker als je van plan bent zelfstandig te gaan worden als concurrent. Hieronder lees je meer.

Vaststellingsovereenkomst

Stel, je bent werknemer en wilt graag een eigen onderneming starten. Met je werkgever sluit je een vaststellingsovereenkomst over het einde van de arbeidsovereenkomst. Je spreekt af dat een bestaand concurrentiebeding en relatiebeding komt te vervallen.

Zelfstandig ondernemen

Pfff… Gelukkig denk je. Nu kan ik voor mezelf beginnen! Je werkt hard en doet het goed. Geweldig, dat ondernemen!

Aansprakelijkheid 

Tot je een brief krijgt van je oude werkgever waarin staat dat je hem onrechtmatig zou beconcurreren. Je wordt aansprakelijk gesteld voor zijn schade wegens onrechtmatig handelen.

Klanten benaderen en concurrentie

De oude werkgever schrijft dat je klanten van hem hebt benaderd die vervolgens bij hem het contract hebben beëindigd net op de datum dat jij als werknemer voor jezelf bent begonnen.

Jij ontkent dat jij oude klanten actief hebt benaderd om over te stappen.

Naar de rechter

De werkgever laat het er niet bij en stapt naar de rechter.

Als er geen sprake is van een concurrentiebeding, dan wordt de zaak beoordeeld aan de hand van de Boogaard/Vesta-criteria (HR 9-12-1955, NJ 1956,157). Dat leg ik uit.

Criteria onrechtmatige concurrentie

In die criteria is bepaald dat -wil onrechtmatig concurreren door de ex-werknemer aan de orde zijn – er sprake moet zijn van het stelselmatig en substantieel afbreken van het duurzame bedrijfsdebiet van de gewezen werkgever met gebruikmaking van kennis en gegevens die bij de voormalige werkgever vertrouwelijk zijn verkregen door de aldus handelende ex-werknemer.

Een flinke lap tekst en behoorlijk ingewikkeld. En aan al die criteria moet dus voldaan zijn.

Bewijslast onrechtmatige concurrentie

De bewijslast daarvan berust op de werkgever als eisende partij.

Er kunnen bijvoorbeeld getuigen worden gehoord. Als het bewijs niet geleverd wordt, dan wordt de vordering afgewezen met alle gevolgen van dien. De lat ligt hoog in de rechtspraak om aan het bewijs te voldoen.

Let op dat je niet schaakmat komt te staan

Kortom, ook al is er sprake van verval van een concurrentie- of relatiebeding, dan nog kan er sprake zijn van onrechtmatige concurrentie.

Niet heel snel blijkt uit de rechtspraak, maar ben je er wel van bewust.

Bron

Een voorbeeld waarin bovengenoemde aan de orde kwam vind je in de rechtspraak. In dit geval gebruikte ik het vonnis van 13 oktober 2021 van de rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2021:9494. Daar slaagde de werkgever niet in het bewijs. De vordering werd afgewezen.

De link vind je hier.

Vaststellingsovereenkomst check?

Heb je zelf te maken met een vaststellingsovereenkomst en wil je die graag door mij laten toetsen op 30 onderdelen? Dan kan je daarvoor hier een boeking doen.

Ik luister naar jouw verhaal, bestudeer de van belang zijnde documenten en binnen 48 uren heb je mijn bevindingen op schrift ontvangen. Je weet dan waar je staat en ik geef je ook tips hoe verder te gaan.

Concurrentie of concurrentiebeding?

En natuurlijk bespreken wij ook samen jouw wensen voor de toekomst en hoe zich dat verhoudt tot een concurrentiebeding of concurrentie. Daarover adviseer ik jou ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst.

Zodat jij niet schaakmat komt te staan! En door kunt gaan met doen waar jij blij van wordt.