Verslaving  + ontslag = een mijnenveld.

Mind your step! 

Een ontslag op staande voet is een mijnenveld. Ik hoor het de rechter zo weer zeggen in een zitting. Als advocaat weet je dat. En als er ook nog iets aan de hand is met ziekte, dan is het in stand kunnen houden van een ontslag op staande voet helemaal een explosief iets. Kortom, een verslaving + ontslag = een mijnenveld.

Bescherming werknemer

Dat betekent dan ook regelmatig dat de werknemer beschermd wordt door de rechter. Het gegeven ontslag wordt dan vernietigd en de werknemer heeft recht op loon en blijft in dienst. Hieronder geef ik je een voorbeeld uit de praktijk.

Voorbeeld uit de praktijk

De gemeente ontslaat een werknemer op staande voet omdat hij tijdens een Zoom-bijeenkomst met burgers onder invloed van alcohol verkeerde. De belangrijkste reden voor het ontslag is schending van de integriteits-eisen. De werknemer zelf verklaarde geen alcoholverslaving te hebben.

Geen terecht ontslag

Toch had de gemeente rekening moeten houden met de kenbare signalen dat de werknemer wel verslaafd is. Bij de afweging van de omstandigheden voor het geven van een ontslag had de gemeente er rekening mee moeten houden dat er sprake kon zijn van een terugval in alcoholverslaving. Zij had moeten kiezen voor een andere sanctie dan een ontslag op staande voet.

Opzegverbod bij ziekte

Daarnaast kan het ontslag geen stand houden omdat er sprake is van een ontslag wegens ziekte. De reden voor het ontslag is gelegen in ziekte en dat kan geen stand houden, overweegt de rechter. Een zogenaamd opzegverbod.

Geen ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

Ook het verzoek van de gemeente om ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie wordt afgewezen door de rechter. Immers, er is nog geen poging ondernomen de verhouding te verbeteren.

Een mijnenveld

Kortom, het is een heel mijnenveld te doorgaan om te komen tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet met een verslaafde werknemer. Ik kan niet anders zeggen dan: mind your step!

Contact

Heb je te maken met zo een situatie, zoek dan hulp van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Advocaten die lid zijn van de VAAN, zijn gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten.

Hier kan je een afspraak maken voor een eerste gratis 10 telefonisch 10 minuten gesprek. Je kunt ook een afspraak maken voor 45 minuten zodat we meer tijd hebben jouw kwestie te bespreken.

Wil je meer weten over verslavingen, dan kan je hier meer informatie vinden.

Bron:  de uitspraak van de kantonrechter te Apeldoorn van 15 september 2021 met nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:4850, zie hier de uitspraak.