Mediation is mogelijk als jullie beiden tot een oplossing willen komen via mediation. Voor mediation geldt een inspanningsverplichting. Je zult ook zelf je best moeten doen om tot een oplossing te komen. Bij mediation gaat het er minder om wie juridisch gelijk heeft, maar wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.