Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een neutrale derde deskundige.