Wat is de termijn voor hoger beroep?

Bij veel strafzaken kan je in hoger beroep komen tegen de uitspraak. De zaak wordt dan opnieuw behandeld bij het gerechtshof. Het hoger beroep moet binnen 14 dagen na de uitspraak zijn ingesteld. Het hoger beroep wordt ingesteld bij de griffie van de rechtbank. De...

Wat betekent verminderde toerekeningsvatbaarheid?

Ontoerekeningsvatbaarheid is een term die wordt gebruikt in het rechtssysteem. In de wet staat dat niet strafbaar is degene die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. Er...

Wat is een transactievoorstel?

Dat is een voorstel van het Openbaar Ministerie om de strafzaak zonder rechter af te handelen. Vaak stuurt het Openbaar Ministerie dan een brief met het voorstel om een geldboete te betalen. Je krijgt deze brief van het CJIB.  Als je akkoord gaat met het voorstel,...

Is de uitspraak meteen?

Bij een politierechter zaak is de uitspraak normaal gesproken meteen aan het einde van de behandeling van de zaak op zitting. Bij een meervoudige strafkamer duurt het 14 dagen voordat de uitspraak wordt...