De rechter kan iemand schuldig verklaren aan een strafbaar feit als er voldoende wettig en overtuigend bewijs is.