Ontoerekeningsvatbaarheid is een term die wordt gebruikt in het rechtssysteem. In de wet staat dat niet strafbaar is degene die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. Er bestaan verschillende gradaties van (on)toerekeningsvatbaarheid. Een deskundigenrapportage is steeds van belang.