Wat is strafrecht?

Wat is strafrecht?

Wat is strafrecht? Strafrecht gaat over de rechtsregels waarin is vastgelegd wat strafbaar is, welke straffen opgelegd kunnen worden en via welke weg dat gebeurt. Strafrecht valt onder publiek recht. Het strafrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de...