Wat is strafrecht?

Strafrecht gaat over de rechtsregels waarin is vastgelegd wat strafbaar is, welke straffen opgelegd kunnen worden en via welke weg dat gebeurt. Strafrecht valt onder publiek recht. Het strafrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers. Ook rechtspersonen kunnen worden gestraft.

Strafrecht is dus het bestraffen van bepaald gedrag. Dat kan een handelen of nalaten zijn. De bestraffing staat voorop.

Strafrecht bestaat uit een materieel gedeelte. Dat beschrijft de strafbare feiten en straffen. Dat staat in het Wetboek van Strafrecht.

Daarnaast is er een formeel gedeelte. Dat gaat over het strafprocesrecht. Daarin staat de gang van zaken en de spelregels die gelden. Dat staat beschreven in het Wetboek van Strafvordering.

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Ook wordt geoordeeld of en welke straf moet worden opgelegd.

In het strafrecht is iemand onschuldig totdat het tegendeel is bewezen.

Volgens het strafrecht kan een verdachte alleen veroordeeld worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. Dat staat in artikel 16 van de Grondwet. Daarin staat het zogenaamde legaliteitsbeginsel opgenomen.

Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven.

Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit. Dat kan door de kantonrechter worden behandelend.

Misdrijven zijn ernstiger dan overtredingen. Een voorbeeld is fraude en mishandeling.

De Officier van Justitie beslist of de strafzaak aan de rechter wordt voorgelegd. Er wordt dan een dagvaarding opgemaakt. Daarin staat waarin je wordt verdacht. Ook staat er wanneer je bij de rechter dient te verschijnen.

Er zijn verschillende soorten strafrechters. Zo is er onder meer een kinderrechter, een politierechter en de meervoudige strafkamer.

Er is een verschil tussen jeugdstrafrecht en volwassenen strafrecht.

De redelijke termijn in een strafprocedure is twee jaren vanaf het vermoeden van de vervolging.