Wat is arbeidsrecht?

Wat is arbeidsrecht?

Wat is arbeidsrecht? Arbeidsrecht is het recht dat de verhouding tussen een werkgever en werknemer regelt. Het arbeidsrecht regelt de rechten en de plichten die er over en weer tussen de werkgever en werknemer bestaan. Het arbeidsrecht is een specifiek rechtsgebied....