Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht is het recht dat de verhouding tussen een werkgever en werknemer regelt. Het arbeidsrecht regelt de rechten en de plichten die er over en weer tussen de werkgever en werknemer bestaan.

Het arbeidsrecht is een specifiek rechtsgebied. In het Burgerlijk Wetboek staat de definitie van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever), tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

In het Burgerlijk Wetboek staat veel geschreven over de rechten en verplichtingen van de werknemer en werkgever. Zo staat er dat de werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. Ook staat dat er dat een werknemer zich als een goed werknemer dient te gedragen. Verder staan er regels opgenomen over scholing, loonbetaling, regels bij ziekte, vakantie, gelijke behandeling, proeftijd, re-integratie en regels bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Ook in andere wetten staat veel regels genoemd. Denk aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling, de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag, de Arbeidsomstandigheden wet, de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid en zorg. Ook internationale regels, wetten en richtlijnen hebben een grote invloed op de positie van de werkgever en werknemer in het recht.

Arbeidsrecht is werknemersbeschermingsrecht. Om een beroep te doen op bepaalde rechten, gelden vaak termijnen in de wet. Als je hiermee te maken hebt, wil je natuurlijk bijgestaan worden door een expert in het arbeidsrecht.

Arbeidsrecht is een specialisme. Het is dan ook van belang een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Jolanda Houben werkt al 20 jaren in het arbeidsrecht als advocaat. Zij is aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). De VAAN is een hoogwaardige specialisatievereniging voor ervaren arbeidsrecht advocaten en is bedoeld als kwaliteitskeurmerk. Je kunt dan ook vertrouwen op haar kennis en ervaring in het arbeidsrecht. Neem gerust contact op. Een afspraak kan je zelf maken via de website.