Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

O yes, eindelijk is het zover! De aanvraag voor de compensatie transitievergoeding kan worden ingediend! Na lang wachten kunnen werkgevers nu vanaf 1 april 2020 de aanvraag indienen bij het UWV voor de compensatie van de betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Deze aanvraag kan worden gedaan door werkgevers met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

De volgende voorwaarden gelden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd door langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • De werknemer was bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst nog ziek;
  • De werkgever heeft een transitievergoeding betaalt aan de werknemer.

Hoe hoog is de compensatie?

De compensatie is meestal lager dan de door de werkgever betaalde transitievergoeding.

Zo kan de compensatie niet hoger zijn dan het betaalde bedrag door de werkgever. Verder kan de compensatie niet hoger zijn dan het wettelijke maximum, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.

Een andere belangrijke bepaling is dat de opbouw van de transitievergoeding over de periode waarin een loonsanctie is opgelegd aan de werkgever niet wordt gecompenseerd.

Er geldt geen compensatie voor wettelijke rente. Werkgeverspremies worden ook niet vergoed.

Let op de termijnen

Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020, dan kan de aanvraag worden ingediend tot en met 30 september 2020.

Is de transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020, dan moet de aanvraag binnen 6 maanden na de betaling zijn ingediend.

Hoe nu verder?

Het UWV heeft een stappenplan gemaakt. Ook staan daarin tips genoemd voor het invullen van de aanvraag.

Nog andere van belang zijnde zaken?

Er geldt geen spoedprocedure.

Ook als het bedrijf in financiële moeilijkheden zit, kan de aanvraag niet sneller worden beoordeeld. Het UWV verwijst bedrijven in moeilijkheden naar de NOW regeling. Zie ook mijn eerdere blog over de NOW Regeling.

Het UWV heeft 26 weken de tijd vanaf de aanvraag om een beslissing te nemen. De uitbetaling wordt gedaan binnen 6 weken na de datum van de beslissing waarin de toekenning is bepaald.

Als er sprake is van een opzegverbod wegens ziekte dat op of na 1 april 2020 is geëindigd, dan moet het UWV binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing nemen. De betaling wordt dan gedaan binnen 6 weken na de datum van de beslissing waarin de toekenning is bepaald.

Tot slot bij een ongunstige beslissing

Er bestaat een bezwaarmogelijkheid tegen de beslissing voor compensatie van de transitievergoeding.

Tip:

wacht niet langer en dien de aanvraag voor de compensatie van de betaalde transitievergoeding in bij het UWV.