Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt afgekort een VSO genoemd.

Een VSO is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarbij een bindende regeling wordt gesloten. Dit gebeurt vaak ter voorkoming van een geschil of om een bestaand geschil op te lossen.

In de wet is de VSO geregeld in artikel 7:900 BW.
Een VSO kan volgens de wet afwijken van het dwingend recht, voor zover het niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

Ook als partijen in hun VSO bepalingen opnemen die in strijd zijn met dwingend recht, zijn zij toch gebonden aan de VSO. Dat komt omdat de VSO een rechtsgrond oplevert. Er wordt uitgegaan van de nieuwe rechtsverhouding, die door de VSO is ontstaan.

Een VSO wordt op veel rechtsgebieden gebruikt. In de overeenkomst staat opgenomen als de overeenkomst ook een VSO is.

Wist jij  dat een VSO maar beperkt vernietigd of ontbonden kan worden? Daarom is het ook belangrijk vóór ondertekening van een VSO altijd advies in te winnen van een deskundige.

In het filmpje uitleg over een vaststellingsovereenkomst (vso).