Wat is een PRO FORMA zitting?

Een pro forma zitting is een zitting “voor de vorm”. Zo een zitting wordt gehouden in strafzaken door termijnen in de wet.

De wet stelt termijnen

In de wet staat namelijk dat een verdachte maximaal 104 dagen in voorlopige hechtenis mag zitten. Binnen die tijd moet de zaak op de zitting komen bij de rechtbank voor behandeling.

Wat gebeurt er op de pro forma zitting?

De Officier van Justitie leest op de pro forma zitting de tenlastelegging voor. Ook zal de Officier van Justitie vertellen wat de stand van het onderzoek is.

Soms is het onderzoek nog niet klaar. De zaak kan dan nog niet inhoudelijk behandeld. Denk aan een rapport van een psycholoog of psychiater dat nog niet klaar is. Of als er nog getuigen gehoord moeten worden bij de rechter-commissaris. Soms zijn er nog andere onderzoeks-wensen. Dat kost allemaal tijd. Het kan tot gevolg hebben dat de zaak dan niet binnen 104 dagen na de start van de voorlopige hechtenis inhoudelijk kan worden behandeld.

Omdat de wet zegt dat de zaak op zitting moet komen, wordt dan een pro forma zitting ingepland. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld. De Officier van Justitie kan vorderen dat het onderzoek op de terechtzitting wordt geschorst. Door deze pro forma zitting kan de voorlopige hechtenis van de verdachte worden voortgezet.

Deze week had ik zo een zaak bij de rechtbank in Roermond. De stand van zaken van het onderzoek wordt dan besproken. Wat zijn de verzoeken van de verdediging? Wat vindt de Officier van Justitie hiervan? Ook wordt besproken op welke punten de rechtbank nog een beslissing moet nemen.

De rechtbank trekt zich na de behandeling op de zitting even terug en iedereen wacht meestal in de zittingszaal. Daarna vertelt de rechtbank wat zij besloten heeft.

Zo een zitting is ook openbaar. Nu in Corona tijd is publiek beperkt toegestaan.

De zaak wordt daarna door de rechtbank aangehouden voor bepaalde tijd. Meestal is dat dan voor een periode van langer dan 1 maand en korter dan 3 maanden.

Hoe gaat het dan verder?

In de tussentijd kunnen de onderzoekhandelingen opgepakt worden. Zodra de zaak helemaal klaar is voor de inhoudelijke behandeling, zal er een zittingsdatum worden ingepland. Dan pas wordt de zaak helemaal inhoudelijk besproken en behandeld.

Is van belang bij detentie

Een pro forma zitting vindt dan ook plaats bij verdachten die gedetineerd zijn. Want voor hen geldt dat de zaak binnen 104 dagen vanaf de voorlopige hechtenis op de zitting moet komen.

De voorlopige hechtenis begint met de toewijzing van de vordering inbewaringstelling door de rechter-commissaris. Dat kan voor maximaal 14 dagen. Daar komt de verdachte tijdens de periode van de inverzekeringstelling en als de Officier een vordering heeft ingediend de verdachte in voorlopige hechtenis te stellen. De beslissing daarover wordt genomen door de rechter-commissaris.

Wist je dat:

-het voor de verdachte niet mogelijk is in beroep te gaan tegen de toewijzing van de vordering inbewaringstelling?

-het voor de Officier van Justitie wél mogelijk is in beroep te gaan tegen de afwijzing van het vordering tot inbewaringstelling?

– de inbewaringstelling maximaal 14 dagen duurt maar ook korter kan?

-een verdachte niet verplicht is op een pro forma zitting te verschijnen? Dat is alleen zo als de rechtbank heeft bepaald dat de verdachte wél verplicht is te komen. Dan wordt een bevel medebrenging afgegeven;

-wist je dat een strafzitting normaal gesproken openbaar is?

-wist je dat het een verdachte niet is toegestaan te bellen met familie of vrienden als hij/zij op het politiebureau verblijft?

Heb je nog meer weten over het strafrecht? Of heb je een dagvaarding ontvangen? Klik dan hier voor meer informatie.

Contact?

Via mijn website kan je zelf online 24/7 een gratis 10 minuten telefoongesprek met mij inplannen.

Ga dan naar – www.advocaathouben.nl, afspraak, geen categorie, gratis 10 minuten gesprek – en je kan op een voor jou geschikt moment in mijn agenda een boeking doen.