Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een manier om tot een oplossing te komen bij een geschil met betrekking tot het werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een arbeidsconflict, een ruzie of een uit de hand gelopen meningsverschil. Ook kan het worden ingezet bij een stagnerende re-integratie of bij een terugkeer na ziekte. Verder kan mediation in ook veel andere situaties rondom het werk worden ingezet.

De mediator luistert naar het verhaal van de betrokkenen. De mediator helpt de partijen om een aanvaardbare oplossing te vinden.

Arbeidsmediation is een mogelijkheid als:

  • twee of meer betrokkenen een geschil hebben waar ze samen niet uitkomen. Of als er iets uitgesproken moet worden wat nog niet is gelukt;
  • een goed gesprek tussen hen vanzelf niet mogelijk is;
  • als betrokkenen toch met elkaar verder moeten. Dat hun wens van een oplossing in relatie staat tot de ander;
  • de betrokkenen zich willen inzetten samen tot een oplossing te komen;
  • als de betrokkenen er waarde aan hechten dat gesproken wordt in vertrouwelijkheid;

Arbeidsmediation kan snel tot resultaat leiden.
Bij mediation krijgen de betrokkene een actieve rol en houden zij de oplossing zelf in de hand. Er wordt gekeken naar de belangen van beide partijen. Ook wordt gekeken naar welke oplossingen allemaal denkbaar zijn. Mediation is toekomst gericht.

De mediator is neutraal en onpartijdig. De mediator begeleidt partijen door het proces van de mediation. De oplossing wordt op schrift vastgelegd.

Hierboven een filmpje over arbeidsmediation met verdere uitleg.

Zijn er vragen, neem gerust contact op.

Jolanda Houben werkt al jaren als (advocaat)-mediator en is gespecialiseerd in arbeidskwesties. Zij heeft ervaring met groepsmediation in arbeidskwesties.