“Proef met videorechter in Venray succesvol”

Dat zag ik vanochtend in dagblad De Limburger staan. Goed zo, ik ben blij met deze ontwikkelingen in de rechtspraak.

Wat zou het mooi zijn als we na deze Corona-tijd het kind niet met het badwater weggooien! Laten we vooral kijken hoe we alle toegepaste innovaties-  nu genoodzaakt door de Corona-maatregelen – straks blijvend inzetten om te komen tot een efficiënter rechtssysteem.

Mijn pleidooi is dan ook om de videorechter ook na de Corona-tijd te laten blijven bestaan en ons rechtssysteem daar blijvend op aan te passen. Wat mij betreft zou de mogelijkheid van een online zitting steeds als optie aangeboden moeten kunnen worden. Bij instemming van alle partijen zou de zaak op die manier behandeld kunnen worden.

Ik zie voordelen voor alle betrokkenen. Geen gereis meer. Minder stress. Kostenbesparingen. Geen gedwongen ophoud meer in “ophoudruimtes”. Geen lange wachttijden meer. Denk eens aan gedetineerden die eerder in een justitia-busje gezamenlijk werden vervoerd en soms een groot deel van de dag onderweg waren voor een zitting van 10 minuten.

Zelf had ik een primeur met het eerste advocaten- skype gesprek met een gedetineerde vanuit de P.I. Sittard. En, wat vond je ervan? Best even wennen de eerste keer, maar ik was al snel overtuigd van de grote voordelen om op deze manier te kunnen overleggen met de cliёnt.

Ook wij, de advocaten,  en de rechtbank (rechters en de griffier) kunnen nu geen “rondes” meer te rijden voor Wet Verplichte Zorg zittingen of Wet Zorg en Dwang zittingen. Nu gebeurt het horen van de betrokkene via online-meetings waarbij iedereen vanaf de eigen locatie inlogt.

Overleggen met de klant gaan nu veel online of telefonisch. Het is mogelijk sneller in contact te komen met de cliёnt. Immers, ook de klant hoeft niet te reizen en overleg is mogelijk vanaf het scherm vanaf zijn of haar verblijfsadres.

Zittingen heb ik in Corona-tijd ervaren via telehoren met de laptop, via een scherm op het politiebureau, via de telefoon, en sinds kort weer op de rechtbank of bij het hof met de plexiplaten in de zittingszalen voor de afstand tot elkaar. Consultatiebijstand en verhoorbijstand met verdachten verlopen telefonisch. Als er een tolk nodig is, dan wordt er gebruik gemaakt van een dubbelgesprek. De kwaliteit van het horen en spreken met de cliёnt is vele malen beter dan vanachter een dikke glasplaat met een microfoon en speaker voor de geluidsoverdracht zoals op veel politiebureaus gebruikelijk is.

Ja, ook ik erken dat het in de meeste gevallen beter is om elkaar in real life te kunnen zien, horen en ervaren. Toch leert de Corona situatie dat het in veel gevallen goed mogelijk is om te kiezen voor telehoren of een andere manier van contact dan real life.

Het lijkt mij van belang dat de nu bestaande mogelijkheden in de toekomst beschikbaar blijven.  Per situatie, belang, zaak en voorkeur van betrokkenen zou dan de inzet van een bepaald medium kunnen worden afgestemd. Dan weer telefonisch, dan online en dan fysiek. Op die manier kunnen we de ervaringen opgedaan in deze noodgedwongen situatie, gebruiken voor toekomstige aanpassingen en ontwikkelingen.

Ik zie het al voor mij, dat ook alles wat gezegd wordt tijdens een zitting of verhoor, automatisch via technologische mogelijkheden in een verslag of proces verbaal wordt neergezet. Wat zou daarmee een tijd en discussie bespaard kunnen worden.

Wat een mooi kind zou dat kunnen worden..!