Hoger beroep in strafzaken

Hoe zit het met hoger beroep in strafzaken? Hoeveel tijd is er om in hoger beroep te gaan? En hoe moet je dan hoger beroep instellen in strafzaken?

14 dagen termijn; hoger beroep

In strafzaken is de termijn voor hoger beroep: binnen 14 dagen na de uitspraak van de rechter (art. 408 lid 1 Sv).  Dat geldt voor een uitspraak van een strafzaak bij de kantonrechter, bij de politierechter en ook voor een uitspraak van de Meervoudige Kamer zitting van de rechtbank.

14 dagen termijn; cassatie Hoge Raad

Na een beslissing in hoger beroep, kan soms cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. De termijn daarvoor is ook hier: binnen 14 dagen na de einduitspraak (art. 432 Sv).

Let op: hoger beroep is niet altijd mogelijk

Als het gaat om een veroordeling van een overtreding, is hoger beroep niet altijd mogelijk. Zo kan bij een veroordeling van een overtreding geen hoger beroep worden ingesteld door de verdachte bij:

– een schuldigverklaring zonder strafoplegging (art. 9a Sr);

– een strafoplegging van alleen een geldboete van max. EUR 50;

Daar geeft de wet een uitzondering op als er sprake is van een veroordeling bij verstek en de oproeping van de verdachte niet in persoon is betekend (art. 404 lid 3 Sv).

Wanneer begint de termijn te lopen?

De termijn voor het instellen van hoger beroep begint te lopen (art. 408 Sv):

-vanaf de dag volgend op de uitspraak indien je tijdens de zitting aanwezig bent geweest;

-vanaf de dag volgend op de uitspraak als de dagvaarding voor de zitting in eerste aanleg aan jou in persoon is betekend;

-wanneer zich een omstandigheid voordoet waaruit je bekend bent geworden met de dag van de terechtzitting;

-wanneer zich een omstandigheid voordoet waaruit bekendheid met de einduitspraak volgt;

Hoe moet je het hoger beroep instellen?

Akte appel opmaken bij de griffie

Het instellen van het hoger beroep kan op verschillende manieren.

Je kunt naar de Centrale Balie gaan van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan en daar verklaren bij de griffie dat je in hoger beroep wilt gaan tegen een beslissing van de strafrechter (art. 449 lid 1 Sv). Er wordt dan een akte van appel opgemaakt.

Grievenformulier

Ook krijg je dan een grievenformulier waarop je verzocht wordt aan te geven waarom je in hoger beroep wilt gaan. Het hoger beroep moet tijdig worden onderbouwd. Er moet duidelijk zijn waarom je in hoger beroep wilt gaan. Hier vind je een voorbeeld van zo een grievenformulier.

Je advocaat kan appel voor jou instellen

Ook je advocaat kan voor jou hoger beroep instellen. De advocaat kan dat voor jou doen via een schriftelijke volmacht waarin een medewerker van de griffie volmacht wordt verleend om het appel in te stellen, op te maken en te ondertekenen (art. 450 Sv).

Andere mogelijkheden

De wet geeft ook nog andere mogelijkheden om appel in te stellen tegen een beslissing van de strafrechter. Zo kan ook een vertegenwoordiger die daartoe persoonlijk bij schriftelijk volmacht is gemachtigd hoger beroep instellen (art. 450 lid 1 sub b Sv). Is iemand gedetineerd, dan kan hij vanuit zijn detentie zelf hoger beroep instellen door een schriftelijke verklaring aan het hoofd van de inrichting (art. 451a lid 1 Sv).

Fatale termijnen

De termijnen in de wet zijn van openbare orde. Dat is voor de rechtszekerheid. Als het hoger beroep te laat wordt ingesteld, dan zal het gerechtshof het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaren.

Verschoonbare termijnoverschrijding

Heel soms is een termijnoverschrijding verschoonbaar. Dat kan te maken hebben met opgewekt vertrouwen of een psychische stoornis van de verdachte. In alle gevallen geldt dat de verdachte alsnog zo snel mogelijk in hoger beroep moet gaan.

Termijn hoger beroep bij voorlopige hechtenis

Wil je in hoger beroep gaan tegen beslissingen rondom de voorlopige hechtenis? Dan gelden de volgende regels.

Hoger beroep kan niet tegen het bevel bewaring

De voorlopige hechtenis begint met de toewijzing van het bevel bewaring door de rechter-commissaris (art. 63 Sv). Daarvan kan de verdachte niet in hoger beroep gaan.

Hoger beroep tegen bevel gevangenhouding

Tegen een bevel van toewijzing van de gevangenhouding, kan de verdachte wél in hoger beroep gaan.

Let op: die termijn is erg kort!

De termijn voor het hoger beroep tegen het bevel gevangenhouding is uiterlijk drie dagen na de tenuitvoerlegging (art. 71 Sv).

Als je een verzoek hebt gedaan tot schorsing van de voorlopige hechtenis en de rechtbank wijst dat af, dan kan je daartegen ook in hoger beroep.

Let op: die termijn is erg kort!

De termijn voor het hoger beroep tegen de afwijzing van een schorsingsverzoek is uiterlijk drie dagen na de betekening (art. 87 lid 2 Sv).

Bijzonderheden

Bij beslissingen rondom voorlopige hechtenis heb je beperkt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen. Zo kan je 1 x hoger beroep instellen tegen een afwijzing van een vordering gevangenhouding (art. 71 Sv). Ook kan je 1x hoger beroep instellen tegen een afwijzing van een schorsingsverzoek (art. 87 lid 2 Sv). Wél is er de mogelijkheid om bij het hof een nieuw schorsingsverzoek in te dienen. Kortom, steeds moet per geval bekeken worden wat wijsheid is in jouw situatie.

Tip: overleg met je advocaat

Overleg steeds zoveel mogelijk met je advocaat wat het beste is te doen in jouw situatie.

Niet altijd is het verstandig of zinvol om hoger beroep in te stellen.

Appelleren is riskeren. Het hof heeft de mogelijkheid anders te oordelen dan de rechtbank en kan ook een andere (of zwaardere) straf opleggen. Overleg steeds met je advocaat wat in jouw geval het beste te doen is.

Wil je meer weten?

Via mijn website kan je online 24/7 een afspraak maken. Zo kan je een afspraak maken voor een gesprek van 45 minuten. Hier kan je een afspraak maken. Na de boeking ontvang je vanzelf een bevestiging in je mailbox.