Er moet sprake zijn van een onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. Ook moet er een ernstig vermoeden zijn dat het gedrag van een persoon als gevolg van een psychische stoornis dit dreigend ernstig nadeel veroorzaakt. Verder moet met de crisismaategel het ernstig nadeel kunnen worden weggenomen. Daarbij moet de crisissituatie dermate ernstig zijn dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. Ook moet er verzet zijn tegen verplichte zorg.