De Wet Zorg en Dwang regelt verplichte zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking. Er wordt dan als het nodig is tegen de wil zorg verleend. Dit om te voorkomen dat iemand zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt. Het gaat dan om onvrijwillige zorg. In deze wet staat wanneer onvrijwillige zorg dan kan worden verleend en welke besluiten nodig zijn. Ook staat er in dat zorgvuldig onderzocht moet worden of alternatieven mogelijk zijn.