• Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;
  • Oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Er geldt een minimale oproeptermijn en er moet een aanbod komen voor vaste uren na twaalf maanden werken.
  • Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker een vast contract te geven door de lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract;
  • Is er een nieuwe ontslaggrond bijgekomen: de cumulatiegrond;
  • De transitievergoeding geldt vanaf de 1e werkdag;
  • Bij de ketenregeling geldt dat er 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar mogelijk zijn.