Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werkgever en de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden en bindende afspraken maken onder welke voorwaarden dat gebeurt. Een ontslagprocedure bij de rechter of het UWV WERKbedrijf is dan niet meer nodig.