De bewaring en de gevangenhouding kan tussentijds worden beëindigd. Dat betekent dat de verdachte dan vrij komt. Bij een schorsing kunnen bepaalde voorwaarden worden opgelegd. Bij een opheffing van de voorlopige hechtenis kunnen geen voorwaarden worden opgelegd.