CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een CAO is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden.  Een CAO bestaat uit afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak.