De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten. Uitgangspunt van de WIA is dat je zoveel mogelijk werkt als je kunt. De WIA bestaat uit twee regelingen, de WGA en de IVA. De WGA is bedoeld voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel in staat zijn om te werken. De IVA is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is.