WAB staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2020 en vervangt de WWZ (Wet Werk Zekerheid). Door de WAB zijn de regels rondom arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderd.