Ja dat kan. De wet geeft aan (art. 2.3 lid 1 Wfz) dat de rechter een zorgmachtiging kan afgeven als aan de criteria van de Wet Verplichte GGZ is voldaan. De rechter kan dat ambtshalve doen of na een verzoekschrift daartoe van de Officier van Justitie. De strafrechter kan dat bij een afzonderlijke beslissing doen, ook als er sprake is van een vrijspraak of als de verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.