Als je werkgever zich aan alle regels heeft gehouden voor een relatiebeding dan is het relatiebeding geldig. Als je dan het relatiebeding overtreedt, dan ben je een boete en/of schadevergoeding verschuldigd aan de werkgever. Een werkgever mag jou niet altijd houden aan het relatiebeding. Wil je ergens anders gaan werken? Ga dan eerst in gesprek over het relatiebeding.  Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Het is mogelijk aan de kantonrechter te vragen om het relatiebeding te veranderen of te vernietigen. De kantonrechter bepaalt dan wat redelijk is.