De eerste keer dat een Zorgmachtiging wordt opgelegd kan dat voor een maximale termijn van 6 maanden. De termijn kan daarna verlengd worden naar 12 maanden en dan naar 24 maanden. De wet geeft dit in in art. 6:5 Wet Verplichte GGZ. Hoger beroep is niet mogelijk. Cassatie is wel mogelijk volgens de wet.